Wczesne wspomaganie – bezpłatne

Program Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jest realizowany w Naszej poradni od stycznia 2014 roku. Prowadzony jest, aby pomóc dzieciom z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i społecznym, zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzicom i opiekunom. Program skierowany jest do dzieci od 2 miesiąca do 7 lat, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole. W ramach wczesnego wspomagania organizowane są zajęcia, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka.

Ogólny program WWRD:

terapia pedagogiczna oraz terapia integracji sensorycznej – polegająca na normalizacji zaburzonych procesów integracji sensorycznej, wielozmysłowej stymulacji dziecka, wykonywaniu ćwiczeń z zakresu terapii ręki, stymulowania analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, udzielaniu wskazówek do pracy w domu zgodnie z programem terapeutycznym i osiąganymi przez dziecko postępami;
terapia logopedyczna – polegająca na usprawnianiu aparatu artykulacyjnego, korekcji wad wymowy oraz usprawnianiu funkcji komunikacyjnej języka;
terapia psychologiczna – polegająca na wspieraniu sfery emocjonalnej, społecznej i intelektualnej. Koncentruje się na nauce umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, rozumienia i kontroli stanów emocjonalnych, rozwijaniu logicznego myślenia i koncentracji oraz wspieraniu sfery motywacyjnej dziecka.
współpraca z rodzicami – opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb dziecka, omawianie postępów w terapii oraz obszarów deficytowych, opracowywanie nowych zaleceń zgodnie z aktualnie pojawiającymi się potrzebami.

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać  opinie o potrzebie wczesnego wspomagania , wydaną przez zespół orzekający z publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju  jest dostarczenie przez Rodziców lub opiekunów prawnych kompletu dokumentów:

 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 • wniosku o przyjęcie dziecka na wczesne wspomaganie rozwoju

Zatrudniamy specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje aby prowadzić zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół obejmuje specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii oraz rehabilitacji ruchowej.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju  dzieci mogą korzystać z następujących terapii:

  • Psychologiczna
  • Pedagogiczna
  • Logopedyczna / Neurologopedyczna
  • Integracja Sensoryczna
  • Terapia Ręki
  • Fizjoterapia
  • NDT-Bobath
  • Ruch rozwijający W. Sherborne
  • Muzykoterapia

Wczesne wspomaganie realizujemy w naszej poradni od poniedziałku do soboty.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy telefonicznie: pod nr tel.600 45 10 15  oraz osobiście w poradni – mieścimy się na ul. Meander 15 w Warszawie