W.Sherborne

Jest to metoda, która posługuje się ruchem jako głównym narzędziem służącym do wspomagania psychoruchowego rozwoju dziecka i terapii zaburzeń  rozwoju. System ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi.

Cel zajęć  Ruchu Rozwijającego W. Sherborne:

Rozwijanie świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego.Pozwala dziecku doświadczyć odrębności od otoczenia, daje poczucie posiadania własnego “ja”.
Rozwijanie świadomości przestrzeni z innymi ludźmi i działanie w niej.Dziecko podczas terapii poznaje przestrzeń, w której się znajduje. Staje się ona dla niego bardziej przyjazna, a to w efekcie sprawia, że dziecko czuje się bezpieczne, bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę do działania oraz jest bardziej twórcze.
Dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.Metoda ta uczy współdziałania w grupie. Ćwiczenia ruchowe sprawiają dziecku radość, którą może dzielić z innymi uczestnikami, co prowadzi do nawiązania między nimi bliskich kontaktów społecznych. Wytwarza się również bliska więź emocjonalna pomiędzy dzieckiem, a jego opiekunem.

Metoda ta wykorzystywana jest do pracy z dziećmi:

 • Zdrowymi
 • Niepełnosprawnymi intelektualnie
 • Autystycznymi
 • Z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Z zaburzeniami emocjonalnymi
 • Z zaburzeniami zachowania
 • Głuchymi i niewidomymi
 • Z niekorzystnych środowisk wychowawczych np. z domów dziecka

Jakie korzyści wynikają z uczestnictwa w zajęciach?

 • Pozytywne odczucia w kontakcie z drugim człowiekiem.
 • Swobodę zachowań i naturalność
 • Możliwość rozładowania energii oraz relaks i rozluźnienie
 • Wyzwala zaangażowanie i mobilizację do pokonywania trudności
 • Nawiązanie bliskich kontaktów społecznych
 • Poczucie pewności siebie, akeptacji własnej osoby i siły sprawdzej
 • Radość z działania w grupie
 • Radość z pokonywania własnych słabości i odkrywanie własnych możliwości
 • Poczucie bezpieczeństwa i partnerstwa

Zajęcia dla dzieci w wieku 3-7 lat prowadzone w grupach 3-6 osobowych.
Dodatkowo wzbogacone są o elementy Integracji Sensorycznej.
Zalecane jest, aby każde dziecko pracowało ze swoim opiekunem, którym może być rodzic, starsze rodzeństwo itp.
Zajęcia trwają 50 minut i odbywają się raz w tygodniu