Terapeuci

Agnieszka Niedziałkowska– psycholog, terapeuta SI

Pon:          15:00 – 20:00
Wt:            17:00 – 20:00
Śr:             15:00 – 20:00

Prowadzi:

 • Psychologia kliniczna, diagnoza i terapia SI,
 • Zajęcia grupowe w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne
 • Psychologia kliniczna
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • Konsultacje psychologiczne
 • Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z autyzmem, czy diagnozowania w oparciu o diagnozę profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi.
 • Dzieci nieśmiałe, wycofane z kontaktów społecznych, trudności wychowawcze oraz pomoc rodzicom.
 • Socjoterapia z dziećmi przejawiającymi zburzenia emocjonalne i braki w sferze radzenia sobie z zachowaniami o podłożu neurologicznym.

Monika Łapińska – fizjoterapeuta

Prowadzi:

 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • kinezyterapię
 • rehabilitacja z elementami SI

Pn:           14:00 – 20:00
Śr:            14:00 – 20:00


Jowita Herman – pedagog, surdopedagog, neurologopeda

Wt:         14:00 -20:00

Czw:       14:20 – 20:00

Prowadzi:

 • zajęcia pedagogiczne
 • zajęcia surdopedagogiczne – z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi
 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy z uwzględnieniem kwestii neurologicznych

Joanna Garbaczewska – terapeuta SI

Śr:         15:00 – 20:00

Pt:          8:00 – 12:00

Prowadzi:

 • diagnozę i terapię SI
 • NDT Bobath
 • rehabilitację
 • masaż leczniczy Shantala

GRAFIK MOŻE ULEC ZMIANIE