Regulamin

REGULAMIN
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
,,CENTRUM RUCHU I INTEGRACJI SENSORYCZNEJ”

1. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna działa na podstawie statutu.
2. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna ma powołany zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
3. Terapeuci w powołanym zespole, mogą zastępować zajęcia WWRD zgodnie z uprawnieniami
4. Placówka zastrzega sobie prawo zmiany bądź zastępstwa terapeuty, kierując się dobrem dziecka.
5. Rodzic (opiekun) ma obowiązek potwierdzić grafik zajęć swojego dziecka na bieżący miesiąc do 5-go dnia każdego miesiąca.
6. Płatności za zajęcia dokonywane są z góry na cały miesiąc. Opłata powinna być zaksięgowana do 10-go dnia bieżącego miesiąca.
7. Zajęcia odwołane z winny strony, bez podanej przyczyny (zwolnienie lekarskie) nie podlegają odrobieniu.
8. Zajęcia odwołane z winny placówki są odpracowywane bądź opłata za zajęcia przechodzi na poczet kolejnych zajęć.
9. Rodzic (opiekun) jest zobowiązany przyprowadzić podopiecznego na zajęcia zgodnie z wyznaczonym wcześniej grafikiem. Spóźnienia na zajęcia są wliczanie w       czas terapii .
10. Placówka prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Zajęcia grupowe to minimum 3 osoby.
11. Rodzic (opiekun) jest zobowiązany stosować się do zaleceń i wskazówek terapeuty prowadzącego dziecko.
12. Rodzic (opiekun) w razie powrotu dziecka samego do domu, musi złożyć w recepcji placówki odpowiednie pisemne zaświadczenie.
13. Rodzic (opiekun) w każdej chwili ma prawo do uzyskania raportów oraz informacji dotyczących terapii dziecka.
14. Rodzic (opiekun) jest zobowiązany zapewnić dziecku wygodny strój sportowy, skarpetki antypoślizgowe oraz wodę.

* statut placówki jest dostępny w recepcji poradni psychologiczno-pedagogicznej