Psycholog

Proponujemy profesjonalną pomoc psychologiczną dzieciom i młodzieży oraz rodzicom w zakresie:

  • diagnostyki psychologicznej – np. wstępna ocena kliniczna autyzmu, zespołu Aspergera, ADHD; diagnoza dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, testy inteligencji.
  • konsultacji psychologicznych,
  • terapii psychologicznej – indywidualnej, rodzinnej.

Wspieramy i pomagamy również rodzicom  w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi na każdym etapie rozwojowym dziecka, w budowaniu dobrych relacji z dzieckiem, w skutecznym porozumiewaniu się w rodzinie.

Koszt jednej wizyty to 100 zł ( 50 minut ) , diagnozy psychologicznej 300 zł ( 3 spotkania po 50 minut )