Logopeda

Poradnia wydaje diagnozę i prowadzimy terapię logopedyczną dla dzieci , młodzieży i doroslych.

Zajęcia logopedyczne –  dzieci  z zaburzeniami mowy o podłożu Neurologicznym ( na skutek uszkodzenia lub dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego) np. Afazja, dysfazją, porażeniem mózgowym, autyzmem, Aspergerem, opóznionym rozwojem mowy, czy mutyzmem.

Dzieci które mają trudności z :

 • jedzeniem
 • gryzieniem
 • żuciem
 • połykaniem
 • ślinieniem się

Stale uchyloną buzią,mniepłynnością mówienia czy z dziećmi z tzw. grupy ryzyka.

 

 • nieprawidłowości u niemowląt i małych dzieci jak np. wysunięty język na buzię dziecka, zaburzenia połykania, zaburzenia oddychania, skrócone wędzidełko,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • nieprawidłowa wymowa głosek,
 • seplenienie międzyzębowe,
 • niepłynność mowy (jąkanie)
 • Zapewniamy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz naukę czytania i pisania dla dzieci z ryzykiem dysleksji. Prowadzimy również terapię dzieci cierpiących na autyzm, mózgowe porażenie dziecięce.

 

Zajęcia pedagogiczne – prowadzenie terapii z dziecmi o różnym stopniu niepełnosprawności, mającymi spesyficzne trudności w uczeniu się oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju  np. Autyzm , zespół Aspergera, zespółem Retta, Dovna. Przeprowadzanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka ( dotyczy to sfery m.in. Motorycznej , poznawczej, społeczno- emocjonalnej, percepcyjnej, komunikacyjnej) .