Terapie

 Jeżeli Twoje Dziecko:

 • Ma kłopoty z samodzielnym ubieraniem się, zwłaszcza zawiązywaniem butów czy zapinaniem guzików
 • Przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokośćią
 • Niewspółmiernie reaguje na bodźce (na dotyk – słabe dotknięcie odbiera jako silne i temu podobne)
 • Nienaturalnie często chodzi na palcach
 • Cierpi na chorobę lokomocyjną (nie lubi huśtawek, karuzeli – miewa po nich mdłości)
 • Ma zdiagnozowaną dysleksje, całościowe zaburzenie rozwoju np. Autyzm dziecięcy, zespół Aspergera , zespół Retta, Dovna ,mózgowe porażenie dziecięce, ADHD lub inną chorobę i szukasz terapii alternatywnej

Dobrze trafiłeś! Zapraszamy do Centrum ruchu i Integracji Sensorycznej!

Kliknij! Zapisz się na zajęcia!

Terapia SI polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego).

Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (czego dowiadujemy się podczas diagnozowania). Terapia ta zwana „Naukową Zabawą” odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych.

„Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności”

Zapytaj o terminy zajęć!

Jakie osoby powinny uczestniczyć w terapii?

Terapia jest przeznaczona dla dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym, doświadczających trudności w przedszkolu lub szkole (w tym dzieci z grupy ryzyka „dysleksji”, nadpobudliwych, nadruchliwych), ale także dla dzieci autystycznych,  zespół Aspergera , zespółem Retta, Dovna z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie ?

Jakie symptomy dziecka świadczą o zaburzeniach integracji sensorycznej ?

 • unika dotyku innych osób lub określonych faktur,
 • nie toleruje zabaw dłońmi,
 • ma słabą świadomość własnego ciała,
 • nie lubi czesania, mycia, obcinania włosów, kąpieli, obcinania paznokci,
 • z opóźnieniem osiągnęło kamienie milowe rozwoju (siadanie, chodzenie, mówienie),
 • reaguje nadmiernym zadowoleniem na ruch, lubi intensywne zabawy (kręcenie się, bujanie, podskoki),
 • zabawy / czynności manualne przychodzą mu z trudnością,
 • wydaje się, że ma obniżoną wrażliwość na bodźce dotykowe, bólowe,
 • wykazuje zachowania autostymulujące / autoagresywne (drapanie się, szczypanie, gryzienie, uderzanie),
 • ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe (podwyższone lub obniżone)
 • boi się / unika zabaw ze zmianami pozycji (kręcenie się, bujanie, podskoki),
 • może mieć problem z samoobsługą (ubieranie, rozbieranie),
 • odczuwa nienaturalny lęk przed upadkiem lub wysokością,
 • ma trudności z oceną odległości,
 • nie lubi / domaga się pokarmów o określonej konsystencji

Wspieranie dzieci z autyzmem.

Specyfika zaburzeń funkcjonowania dzieci z autyzmem, przede wszystkim w sferze kontaktów społecznych i komunikacji, stanowiła i nadal stanowi ogromne wyzwanie dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Prawidłowo prowadzona terapia psychologiczna dziecka z autyzmem opiera się na: przygotowaniu rodziców do pracy z dzieckiem poprzez wyjaśnianie im zachowań dziecka, rozszerzaniu form kontaktu z dzieckiem, przede wszystkim kontaktu fizycznego, stymulacji dziecka do kontaktów społecznych.

Pracujemy w ramach metod :

 • Stymulacji zmysłów (integracja sensoryczna),
 • Technik behawioralnych (modyfikacja zachowania),
 • Rozwijania teorii umysłu,
 • Wspomaganej komunikacji,
 • Systemu edukacyjnego TEACCH.

„Każde dziecko autystyczne jest inne, posiada sobie właściwy potencjał możliwości i trzeba szukać indywidualnych dróg, które pomogą mu stać się człowiekiem tak samodzielnym i przystosowanym społecznie, jak tylko to jest możliwe”

Trening umiejętności społecznych dla osób z zespołem Aspergera

Trening przeznaczony jest osób ( dzieci i dorosłych), których umiejętności społeczne wymagają wsparcia. W małej grupie terapeutycznej dzieci mają okazję ćwiczyć adekwatne zachowania społeczne oraz uczestniczyć w modelowanych przez terapeutę interakcjach w celu przygotowania do funkcjonowania w środowisku szkolnym i rówieśniczym. W ramach treningu wspólnie bawimy się i uczymy, rozwijamy takie umiejętności jak współpraca, rozpoczynanie i prowadzenie rozmowy, pracujemy nad rozumieniem znanych z dnia codziennego sytuacji społecznych oraz zdobywamy wiedzę na temat innych ludzi i siebie samych.

 

Zapytaj o terminy zajęć!