Integracja Sensoryczna

Poradnia wydaje diagnozę , prowadzi terapię zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI). Terapia SI kierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, doroslych mających problemy z koordynacją ruchową, apatycznych lub nadpobudliwych, mających trudności w uczeniu się, ale może być również wykorzystywana jako metoda komplementarna w usprawnianiu dzieci z ADHD, mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci cierpiących na autyzm, niedowidzących i niedosłyszących, afazja.

Co to jest SI ( integracja sensoryczna ) ?

Nieprawidłowa integracja sensoryczna przejawia się tzw. dysfunkcjami, czyli zaburzeniami motoriki małej i dużej . Pojawiają się one, gdy układ nerwowy niewłaściwie organizuje bodźce zmysłowe. Dysfunkcje nie są związane z uszkodzeniem narządów zmysłów, np. z niedosłuchem czy krótkowzrocznością. Oczywiście, jeśli istnieją obawy dotyczące sprawności poszczególnych analizatorów, niezbędna jest konsultacja lekarska. Dysfunkcje integracji sensorycznej dotyczą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych w obrębie następujących systemów: czuciowego (dotykowego i proprioceptywnego), przedsionkowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego i smakowego. Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej  objawia się:

  • wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce,
  • niewłaściwym poziomem uwagi,
  • obniżonym poziomem koordynacji ruchowej,
  • opóźnionym rozwojem mowy,
  • nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej,
  • trudnościami w zachowaniu.

Dysfunkcje te mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem. Ich nasilenie jest różne, od lekkiego do znacznego.

Zajęcia terapeutyczne poprzedzone są diagnozą procesów integracji sensorycznej, która łączy się w  trzech spotkaniach. Pełna diagnoza wraz ze szczegółowym opisem  zostaje przykazana dla rodziców  z  omówieniem  przez terapeutę SI  – koszt  300 zł.